45.Šimićevi susreti – Vinkovci Šimiću – 2008

simic_150 7.11.-16.11. 2008.

7. studenoga (petak) u 17 sati – Srednja škola A. B. Šimića Grude
Otvaranje Šimićevih susreta
Nastup učenika glazbene škole, kazivanje pjesama A. B. Šimića
Izložba učeničkih radova – Šimićevi portreti

simic_1507. studenoga (petak) u 17 sati – Srednja škola A. B. Šimića Grude
Otvaranje Šimićevih susreta
Nastup učenika glazbene škole, kazivanje pjesama A. B. Šimića
Izložba učeničkih radova – Šimićevi portreti

10. studenoga (ponedjeljak) u 19 sati
– Kinodvorana u Grudama Predstavljanje Godišnjaka Susreti 2 Matice hrvatske Ogranak Grude

U glazbenom dijelu programa nastupa klapa Bratovština.


12. studenoga (srijeda) u 17 sati
Franjevačka galerija na Širokom Brijegu
Izložba slika akademskog slikara Božidara Kopića

14. studenoga (petak) u 18 sati
Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru (Mala scena)
Dodjela Nagrade Antun Branko Šimić hrvatskim
književnicima Antunu Lučiću i Rajku Glibi

16. studenoga (nedjelja) – Drinovci
U 11 sati u župnoj crkvi u Drinovcima sveta
misa za Antuna Branka i Stanislava Šimića
U 12.15 sati u Osnovnoj školi Antuna Branka i Stanislava Šimića
Izložba akademskog slikara Marka Šošića i akademskog grafičara Želimira Fišića
U 12.30 sati u Dvorani Osnovne škole u Drinovcima Svečana akademija u čast A. B. Šimića
Predavanje prof. Marka Landeke o A. B. Šimiću i predavanje docentice prof. Ružice Pšihistao Šimićeva molitva na putu, poeziju A. B. Šimića kazuje prof. Snježana Kraljević
Glazbeni program
Dodjele nagrada za najbolja pjesnička ostvarenja studentima Sveučilišta u Mostaru i učenicima osnovnih i srednjih škola

www.maticahrvatska-grude.org