Uskrsne čestitke

U ranu su zoru grobu žurile zabrinute i zbunjene žene. Grob bijaše prazan. Plakala je Marija Magdalena misleći da su i Njegovo Tijelo ukrali.

Pročitaj više