Korizmene tribine 2012.

 Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe?
 Odgovori meni!

 

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

poziva vas na

 KORIZMENE TRIBINE 2012.

 

Petak, 23. III. 2012.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina na temu: Hercegovački franjevački mučenici iz doba komunizma. Tribinu će održati fra Miljenko Mića Stojić, književnik i vicepostulator Hercegovačke franjevačke provincije.

Puče moj, što učinih tebi ili u čem ožalostih tebe?

 Odgovori meni!

 korizma1

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

 poziva vas na

 KORIZMENE TRIBINE 2012.

 

Petak, 2. III. 2012.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina na temu: Molitva – najveća snaga svijeta! Tribinu će održati fra Nikola Spužević, kapelan u župi Gorica-Sovići.

Petak, 9. III. 2012.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina na temu: Mladi (laici) u službi Crkve. Tribinu će održati fra Sretan Ćurčić, gvardijan na Širokom Brijegu.

Petak, 16. III. 2012.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina na temu: Čudesna moć vjere. Tribinu će održati fra Mario Knezović, kapelan u župi Posušje.

Petak, 23. III. 2012.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina na temu: Hercegovački franjevački mučenici iz doba komunizma. Tribinu će održati fra Miljenko Mića Stojić, književnik i vicepostulator Hercegovačke franjevačke provincije.

Petak, 30. III. 2012.

U 20 sati u Staroj crkvi u Gorici bit će Molitva na temu Muke Isusove. Sudjeluju zbor župe Gorica-Sovići, Frama i klapa Bratovština.

 

RADOSNO VAS OČEKUJEMO!