Korizmeni koncert i izložba fotografija

KORIZMENE TRIBINE 2013.

 

Petak, 15. III. 2013.

U 20 sati u Staroj crkvi u Gorici:

Korizmeni koncert u izvedbi klape Bratovština

poslije koncerta

Izložba fotografija autora fotografa Jerke Grubišića iz Sovića

 

 

Krist postade poslušan do smrti na križu:

Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime,

Ime nad svakim imenom.

 

 

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

poziva vas na

 

KORIZMENE TRIBINE 2013.

 

Petak, 15. III. 2013.

U 20 sati u Staroj crkvi u Gorici:

Korizmeni koncert u izvedbi klape Bratovština

 

Poslije koncerta u Galeriji u staroj kapeli u Gorici:

Izložba fotografija autora fotografa Jerke Grubišića iz Sovića (Bobanove Drage) pod nazivom:

Put križa na Veliki petak u župi Gorica-Sovići 1999.-2012.

 

RADOSNO VAS OČEKUJEMO!