Korizmeni koncert – MISERERE MEI, DEUS – komornog pjevačkog ansambla “Pro arte” iz Mostara.

plakat koncertBratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

(u suradnji s Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru )

poziva vas na

KORIZMENE TRIBINE 2015.

Petak, 13. III. 2015.

U 20 sati u Staroj crkvi u Gorici:

Korizmeni koncert – MISERERE MEI, DEUS – komornog pjevačkog ansambla

“Pro arte” iz Mostara.

Voditeljica mr. art. Katja Krolo Šarac

Sudjeluju:

Soprani:  Anamarija Miličević, Lucija Zovko, Nikolina Zovko,

Alti: Monika Bule, Marta Čolak, Anamarija Vukojević

 Tenori: Vice Šiljeg, Karlo Milićević

 Basi: Željko Drljo,Filip Tadić,Jurica Krišto

PROGRAM:

G R E G O R I J A N S K I K O R A L :             A T T E N D E D O M I N E

J . T W I S T / T. L . D E V I C T O R I A : L A M E N T A T I O N O F J E R E M I A H

G R E G O R I O A L L E G R I :                M I S E R E R E M E I , D E U S

G R E G O R I J A N S K I K O R A L :             P O P U L E M E U S

A N T O N I O L O T T I :                       C R U C I F I X U S

A N T O N I O C A L D A R A :                  S T A B A T M A T E R

J A C O B U S G A L L U S :                   E C C E Q U O M O D O M O R I T U R I U S T U S

M A U R I C E D U R U F L E :                 U B I C A R I T A S E T A M O R