Nedjeljna čitanja – 12. nedjelja kroz godinu

thumb_biblija25. lipnja 2006.
12. nedjelja kroz godinu

1. čitanje: Job 38, 1. 8-11

Gospodin odgovori Jobu iz oluje i reče: "Tko li zatvori more vratnicama kad burkajuć se navrije iz utrobe, kad ga oblakom k'o haljom odjenuh i k'o pelenam' ovih maglom gustom, kad sam njegovu odredio među, vrata stavio sa prijevornicama? Dotle ćeš – rekoh – dalje ni koraka, tu nek' se lomi ponos tvog valovlja!"

thumb_biblija25. lipnja 2006.
12. nedjelja kroz godinu

1. čitanje: Job 38, 1. 8-11

Gospodin odgovori Jobu iz oluje i reče: "Tko li zatvori more vratnicama kad burkajuć se navrije iz utrobe, kad ga oblakom k'o haljom odjenuh i k'o pelenam' ovih maglom gustom, kad sam njegovu odredio među, vrata stavio sa prijevornicama? Dotle ćeš – rekoh – dalje ni koraka, tu nek' se lomi ponos tvog valovlja!"


Pripjevni psalam: 107 (106), 23-26. 28-31

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova.
ili
Aleluja!

Oni koji lađama zaploviše morem
da po vodama silnim trguju:
oni vidješe djela Gospodnja,
čudesa njegova na pučini.

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova.
ili
Aleluja!

On reče i olujni se vjetar uzvitla
što u visinu diže valove mora.
Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu,
u nevolji duša im ginula.

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova.
ili
Aleluja!

Tada zavapiše Gospodinu u svojoj tjeskobi
i on ih istrže iz svih nevolja.
Smiri oluju u tih povjetarac,
valovi morski umukoše.

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova.
ili
Aleluja!

Obradovaše se tišini,
u željenu luku on ih povede.
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova.
ili
Aleluja!

2. čitanje: 2 Kor 5, 14-17

Braćo! Ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!

Evanđelje: Mk 4, 35-41

U onaj dan, uvečer kaže Isus svojim učenicima: "Prijeđimo prijeko!" Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe.
Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: "Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?" On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: "Utihni! Umukni!" I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: "Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?" Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: "Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?"