Nedjeljna čitanja – 2 nedjelja došašća

nedjeljna_citanja10. prosinca 2006.
Druga nedjelja došašća

1. čitanje: Bar 5, 1-9

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga; jer Bog hoće pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti hoće dati ime: 'Mir pravednosti' i 'Slava bogoljubnosti'. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru, od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć' se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek' se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje.

nedjeljna_citanja10. prosinca 2006.
Druga nedjelja došašća

1. čitanje: Bar 5, 1-9

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga; jer Bog hoće pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti hoće dati ime: 'Mir pravednosti' i 'Slava bogoljubnosti'. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru, od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć' se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek' se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje.A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi; jer Bog će voditi Izraela u radosti, u svjetlu njegove slave, prateć' ga milosrđem svojim i pravednošću."


Pripjevni psalam: 126 (125), 1-6

Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je k'o da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Među poganima tad se govorilo:
"Silna im djela učini Gospodin!"
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
k'o potoke negepske!
Oni koji siju u suzama,
žanju u pjesmi.

Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Išli su plačući,
noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom,
noseći snoplje svoje.

Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!


2. čitanje: Fil 1, 4-6. 8-11

Braćo! Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Evanđelje: Lk 3, 1-6

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.