Noć otvorenih muzeja 2012.

thumb noc-muzeja-2012Župni ured Gorica-Sovići
Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići
Hrvatska franjevačka arheološka zbirka Sv. Stjepana u Gorici
Matica hrvatska – Ogranak Grude

pozivaju Vas na

N o ć    o t v o r e n i h    m u z e j a

noc-muzeja-2012

Župni ured Gorica-Sovići
Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići
Hrvatska franjevačka arheološka zbirka Sv. Stjepana u Gorici
Matica hrvatska – Ogranak Grude

pozivaju Vas na

N o ć    o t v o r e n i h    m u z e j a

Posjetit ćemo

ARHEOLOŠKE ISKOPINE (S POSEBNOM PAŽNJOM NA RANOKRŠĆANSKU KRSTIONICU) U STAROJ CRKVI SV. STJEPANA PRVOMUČENIKA U GORICI
I
HRVATSKU FRANJEVAČKU ARHEOLOŠKU ZBIRKU SV. STJEPANA U GORICI
I
GALERIJU BRATOVŠTINE I ŽUPE GORICA-SOVIĆI U KOJOJ ĆE BITI IZLOŽENE SLIKE FRA VINKA MIKULIĆA – BAJEVIĆA

Program se događa:
U petak, 27. siječnja 2012. godine od 19 do 22 sati

Program počinje u Staroj crkvi u Gorici u 19 sati nastupom klape Bratovština uz prigodno kratko predavanje

Razgledavanje arheoloških iskopina, arheološkog muzeja i Galerije u Gorici bit će uz vođenje i stručno tumačenje kustosa fra Vinka Mikulića-Bajevića, fra Ante Marića i Maria Bušića.

Sve Vas pozivamo na ova zbivanja u noći kulturnih sadržaja, posebice molimo mlade da dođu!