Otpočele korizmene tribine u župi Gorica-Sovići

thumb P2225983Prva u nizu Korizmenih tribina koje se održavaju u župi Gorica-Sovići već više godina u organizaciji Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika bila je u predavanju mladog fratra koji je na službi u Mostaru fra Stipana Klarića. Nakon uvodnog pozdrava i molitve predavanje je počelo.

 

 thumb P2225983Prva u nizu Korizmenih tribina koje se održavaju u župi Gorica-Sovići već više godina u organizaciji Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika bila je u predavanju mladog fratra koji je na službi u Mostaru fra Stipana Klarića. Nakon uvodnog pozdrava i molitve predavanje je počelo.

Naslov teme na ovoj je tribini bio zanimljiv, a predavanje još interesantnije. Fra Stipan je, naime, govorio svim prisutnima, kojih je bila puna dvorana, o Aktivnim laičkim udrugama u župama kao bogatstvu Crkve. Dobar odnos udruga i župnih voditelja (župnika i kapelana) treba vladati, jer su veliki izazovi danas u nas pred Crkvom i pred vjernicima. Laici se trebaju aktivno uključivati u život crkve, sukladno nauku 2. Vatikanskog sabora i drugim enciklikama Crkve koje pozivaju laike i daju im smjernice na koji način se uključiti u crkvenu zajednicu i biti od koristi Crkvi i vjernicima.

Pohvaljujući rad Bratovštine i drugih aktivnih doprinositelja vjerskom, kulturnom i inom životu u župnoj zajednici župe Gorica-Sovići, predavač je na kraju zaključio da je danas sazrelo vrijeme da se bez laika praktično i ne može kvalitetno raditi u jednoj župi. Velikim pljeskom nazočnih fra Stpanovo je predavanje uspješno završilo.

Iduća tribina je u sljedeći petak, 1. ožujka 2013. u Staroj crkvi u Gorici u 20 sati.

Vaša Bratovština

{gallery}frastipanklaric{/gallery}