Podupiratelji

Nikada Bratovština ne bi uspjela u svom radu, da nije bilo svih župljana, ljudi dobre volje, koji su nas pomagali sve ovo vrijeme. Svi navedeni radovi u ovih proteklih godina omogućeni su zahvaljujući milodarima dobrih ljudi, naših dobročinitelja. Stoga, svima od srca hvala. Posebno zahvaljujemo našim fratrima koji su djelovali u našoj župi i koji sada djeluju: fra Anti Mariću, fra Slavku Antunoviću, fra Vinku Mikuliću, fra Anti Ivankoviću, fra Ivanu Mariću, fra Ignaciju Aleriću i fra Željku Grubišiću za svu podršku koju su davali i daju Bratovštini. A naši podupiratelji su:

– Župni ured Gorica – Sovići
– Fra Vinko Mikulić – Bajević
– Fra Ante Marić
– Fra Ante Ivanković, ml.
– Fra Slavko Antunović
– Školske sestre franjevke Gorica – Sovići
– Galerija sv. Stjepana
– Vesna i Ivica Galić
– Mladen Galić p. Svetana
– Žarko Sosa p. Frane
– Ante Galić – Anše
– Ivica Galić – Ćokulov
– Prodex Gorica
– Nevenko Grizelj – Ćoba
– Vinko Jasak – Ćoso
– Zvonko Galić – Vicić
– Zdenko Galić – Vicić
– Rajko Grizelj – Raič
– Davor Vokić
– Djelatnice Vokić Trade
– Zinga – Sovići
– Zvonko Pejić – Matišin
– Slobodan Stipić
– Anđelka i Frano Stipić
– Jerko Bazina
– Damnjan Čuljak
– Vitomir Boban
– Ljubo Grizelj
– Vinko Zorić
– Vitomir Filipović
– Vojislav Vićo Jasak
– Andrijana Mlinarević Cvetković
– Anđelko Mikulić
– Veljko Galić p. Svetana
– Ante Galić Đonica
– Ante Grubišić Tonćo
– Ante Vujević
– Tamara Sovići
– Udruga mr. Mate Boban
– Radio Grude
– Radio Mir Međugorje
– Općina Grude
– Županija Zapadnohercegovačka
– Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
– Ministarstvo kulture FBiH
– Matica hrvatska ogranak Grude
– Minas comerce – Sovići
– Eurobenz – Sovići
– Grafotisak – Grude
– Svetigora – Sovići
– Vebusch – Gorica
– Livada – Sovići
– Autobat – Sovići
– Hertronic – Grude
– HT d.o.o. Mostar
– Elektroprivreda HZ-HB
– Vlada Republike Hrvatske

————————————–

– svi fratri i časne sestre koji nam održaše predavanja u ovih deset godina, a bilo ih je preko sedamdeset (70).

HVALA SVIMA!