Povodom blagdana Svih Svetih

thumb_svijeaSvi sveti – pomalo tužan, a pomalo svečan dan. Groblje blista tisućama razigranih plamenova. Hladan jesenski zrak nas štipa za obraze, a dušu nam grije bezbroj sličica i uspomena na naše drage pokojne. Svi su oni sveci na taj dan u našim srcima i poklanjamo im posebnu pažnju. Dok šećemo grobljem kao da svaka grobnica priča svoju priču, a plamenovi upaljenih svijeća se nadvikuju koji će ljepšu uspomenu oživjeti u nama.

svijeaSvi sveti – pomalo tužan, a pomalo svečan dan. Groblje blista tisućama razigranih plamenova. Hladan jesenski zrak nas štipa za obraze, a dušu nam grije bezbroj sličica i uspomena na naše drage pokojne. Svi su oni sveci na taj dan u našim srcima i poklanjamo im posebnu pažnju. Dok šećemo grobljem kao da svaka grobnica priča svoju priču, a plamenovi upaljenih svijeća se nadvikuju koji će ljepšu uspomenu oživjeti u nama.

Volim taj dan. On okuplja obitelji oko grobova onih koji nisu s nama. Volim i pripreme za taj dan. Svi jure prema groblju s metlicama, cvijećem i svijećama. Ljudi kao da se natječu tko će ljepše pripremiti ovo zemaljsko prebivalište naših umrlih za taj svečani dan. Koliko puta, zaokupljeni svakodnevnim brigama i obvezama, prođemo pored groblja i ne stignemo stati i pomoliti se. Taj dan kao da pokušavamo nadoknaditi sve one dane kada nismo stigli više vremena posvetiti našim pokojnicima.

Najljepša slika je naravno, navečer kada groblje jednostavno blista. Svi plamenovi tada kao da se skupe u jedan i sve duše zadovoljno pjevaju u jedan glas. Stojeći na zidu povrh groba pokojnoga predsjednika Bobana i Vile Svetigorke, što čuva pokojne na mome groblju, nije me nimalo strah, iako je mrak, jer se osjeća toplina tisuće srca oko nas i naših pokojnika kao i ljudi koji im s ljubavlju i poštovanjem pale svijeće.

Mislim da svi mi slično doživljavamo ovaj dan i da ga volimo zato što okuplja naše obitelji i što razmišljamo o onima koji više nisu s nama, a bili su važan dio naših života. Svetkovina Svih svetih je zapovjedni blagdan koji se slavi 1. studenog svake godine kao spomen na sve kršćanske svece. Dan mrtvih je slijedeći dan tj. Dušni dan. Tada Crkva slavi mrtve koji još nisu na nebu, čije se duše pripremaju i čiste u čistilištu. Tim dušama, Crkva posvećuje Dušni dan, potičući nas sve da za njih molimo.

Lijepo je da slavimo Sve svete, da molimo za naše mrtve. Lijepo je da grobove svojih pokojnika držimo u redu, da ih kitimo, da na njima palimo svijeće. Ali pokušajmo taj dan razmišljati i smislu ovog blagdana. Misao na sve svete potiče nas na razmišljanje kako naš život mora biti svet i dobar. Spomenom na mrtve molimo se za pokoj njihovi duša.