POZIV NA RADNU AKCIJU

IZGRADNJA PUTA KRIŽA UZA ZAVALU

-PRIPREMNI RADOVI-

U subotu 5. siječnja 2012. u 9 sati radna je akcija na Zavali!

Za svaku postaju Puta križa koji se gradi na Zavali treba dovesti po jedan traktorčić kamena.

 

 

IZGRADNJA PUTA KRIŽA UZA ZAVALU

-PRIPREMNI RADOVI-

U subotu 5. siječnja 2012. u 9 sati radna je akcija na Zavali!

Za svaku postaju Puta križa koji se gradi na Zavali treba dovesti po jedan traktorčić kamena.

Molimo sve koji žele sudjelovati u ovoj dobrovoljnoj akciji da dođu u to vrijeme na Gradinu. Ručak je osiguran oko 13 sati.

Ako vrijeme bude loše (kiša ili snijeg), akciju odgađamo za neki drugi dan za što ćete biti na vrijeme obaviješteni.

Tko ima traktor neka ga poveze, ali ne treba biti više od 4 traktora. Također sa sobom treba ponijeti oruđe: mašklin, polugu, …

Sve Vas pozdravljamo i zahvaljujemo Vam!

 

Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići