predstavljanje knjige

Četvrtak, 22. III. 2007. – Predstavljanje knjige fra Ante Marića
Tragom ubijenih hercegovačkih fratara
Predstavljači: Tihomir Glavaš, arheolog i fra Ante Marić,autor