Prva korizmena tribina: Zoran Vukman

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići 

poziva vas na 

 

KORIZMENE TRIBINE 2017.

 

Petak, 10. III. 2017.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici – Korizmena tribina na temu:

Rodna revolucija i novo poganstvo

Tribinu će održati katolički novinar i publicist Zoran Vukman iz Splita

 

 

Radujemo se Vašemu dolasku!