Sveti Ilija

sv.ilija-u-bobanovoj-dragi

O Ilija Ognjeni koji grome odgoniš,
goni grome u zle gore,
gdje se Bog ne moli,
gdje Gospa ne kleči,
gdje Isus muku ne trpi.
Jezus, Marija, u Ime Isusovo!

(Molitva iz Grudskog podneblja svetom Iliji kad je nevrime)

Sveti Ilija je starozavjetni prorok. Rođen je u Tišbi, pa ga zovemo i Tišbijac. Živio je u Izraelskom kraljevstvu u IX. stoljeću prije Krista za kraljeva Ahaba i Ohozije. Najbolja ilustracija Ilijina života, njegova borba s Ahabom i njegovom ženom Izabelom, može se sažeti u ono što je sam Ilija rekao svom Bogu kad ga je Jahve na brdu Horebu upitao zašto je tu došao: „Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili Tvoj savez, srušili Tvoje žrtvenike i pobili mačem Tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život.“ (1Kr 19,10)   Ime mu je na hebrejskom jeziku Elijahu, što u našem hrvatskom znači Jahve je moj Bog. Ilija je prorok Staroga zavjeta. On je pustinjak, veliki je borac protiv idolopoklonstava (boga Baala), poznat je po čudesima koja je činio. Vrlo je mnogo štovan među mnogim narodima, što je zapravo rijetkost za starozavjetne svete ljude. Osobitu mu pak čast iskazuju slavenski narodi, a ponajviše Hrvati. On je s vatrenim kolima uzašao na nebo, pa ga stoga nazivamo i Gromovnik. Kršćanska tradicija ga smatra osnivačem Karmelićana, redovnika i redovnica. Njegov životni put pronaći ćemo u Prvoj i Drugoj knjizi Kraljeva.

sv.ilija-u-bobanovoj-dragi
O Ilija Ognjeni koji grome odgoniš,
goni grome u zle gore,
gdje se Bog ne moli,
gdje Gospa ne kleči,
gdje Isus muku ne trpi.
Jezus, Marija, u Ime Isusovo!

(Molitva iz Grudskog podneblja svetom Iliji kad je nevrime)

Sveti Ilija je starozavjetni prorok. Rođen je u Tišbi, pa ga zovemo i Tišbijac. Živio je u Izraelskom kraljevstvu u IX. stoljeću prije Krista za kraljeva Ahaba i Ohozije. Najbolja ilustracija Ilijina života, njegova borba s Ahabom i njegovom ženom Izabelom, može se sažeti u ono što je sam Ilija rekao svom Bogu kad ga je Jahve na brdu Horebu upitao zašto je tu došao: „Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili Tvoj savez, srušili Tvoje žrtvenike i pobili mačem Tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život.“ (1Kr 19,10)   Ime mu je na hebrejskom jeziku Elijahu, što u našem hrvatskom znači Jahve je moj Bog. Ilija je prorok Staroga zavjeta. On je pustinjak, veliki je borac protiv idolopoklonstava (boga Baala), poznat je po čudesima koja je činio. Vrlo je mnogo štovan među mnogim narodima, što je zapravo rijetkost za starozavjetne svete ljude. Osobitu mu pak čast iskazuju slavenski narodi, a ponajviše Hrvati. On je s vatrenim kolima uzašao na nebo, pa ga stoga nazivamo i Gromovnik. Kršćanska tradicija ga smatra osnivačem Karmelićana, redovnika i redovnica. Njegov životni put pronaći ćemo u Prvoj i Drugoj knjizi Kraljeva.

U ikonografiji Ilija se prikazuje kao mršav žilav čovjek s bradom, oskudno odjeven te se obično na slikama veže uz gavrana, plamena kola ili kotač ili plameni mač.

 

Ilijin je svršetak u Drugoj knjizi Kraljeva opisan na slijedeći način: “Evo što se dogodilo kad je Jahve uznio Iliju na nebo u vihoru. Ilija i Elizej pošli su iz Gilgala. I reče Ilija Elizeju: ‘Ostani ovdje, jer me Jahve šalje do Betela.’ Elizej odgovori: ‘Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!’ I siđoše do Betela. A proročki sinovi koji su boravili u Betelu, iziđoše Elizeju u susret i rekoše mu: ‘Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?’ On reče: ‘I ja to znam; tiho!’ Ilija mu reče: ‘Elizeju! Ostani ipak ovdje, jer me Jahve šalje do Jerihona.’ Ali on odgovori: ‘Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!’ I uđoše u Jerihon. Proročki sinovi, koji su živjeli u Jerihonu, priđoše Elizeju i rekoše mu: ‘Znaš li da će danas Jahve uzeti tvoga gospodara iznad tvoje glave?’ On reče: ‘I ja to znam; tiho!’ Ilija mu reče: ‘Ostani ipak ovdje, jer me Jahve šalje do Jordana.’ Ali on odgovori: ‘Života mi Jahvina i tvoga: ja te neću ostaviti!’ I tako pođoše obojica. I pedeset proročkih sinova pođe i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadržala na obali Jordana. Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari njime po vodi, a voda se razdijeli na suhu. A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: ‘Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe?’ A Elizej odgovori: ‘Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!’ Ilija odgovori: ‘Mnogo tražiš: ako me budeš vidio, kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće biti.’ I dok su tako išli i razgovarali se, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih, i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Elizej je gledao i vikao: ‘Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!’ I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana. Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: ‘Gdje je Jahve, Bog Ilijin?’ I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane, i Elizej prijeđe” (2 Kr 2,1-14).

Iz ovog opisa Ilijina uzlaska na nebo s ognjenim konjima i kolima ostalo je židovsko vjerovanje da će se Ilija još jedanput pojaviti na zemlji prije “velikoga Jahvina dana”, dakle prije sudnjega dana.

Ilija je bio u pustinji kad su mu gavrani donosili jutri kruh, a večeri meso. Ilija se proslavio po čudima kad je umnožio hranu (brašno i ulje) udovice iz Sarepte. Ilija je zatim uskrisio sina udovice iz Sarepte, kasnijega proroka Jonu. Poznata je Ilijina kazna u obliku suše kojom je Ilija udario na kralja Ahaba jer se ovaj oženio pogankom Izabelom. U kraljevstvu je tri godine bila suša, bez kapi kiše, a onda opet po Ilijinoj zapovijedi, po njegovoj usrdnoj molitvi nasuprot svećenicima boga Baala, pala je kiša. Mnoge, dakle, zgode iz Ilijina života simbol su novozavjetnih događanja. Ilija se uspoređuje i sa sv. Ivanom Krstiteljem. Zaštitnik je od groma i zla svakoga.

Ilija je bio u stalnoj borbi u svom životu kao i svaki čovjek, ipak je nadahnut Duhom svetim odgovorio svom proročkom pozivu. Stoga knjiga Sirahova najljepše sažima i hvali tu Ilijinu borbu: “I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtjela kao buktinja. On je na njih donio glad i revnošću je svojom umanjio njihov broj. Po riječi je Božjoj nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo. Kako li si strašan bio, Ilija, u čudesima svojim! I može li se itko dičiti koliko ti? Podigao si mrtva od smrti i iz Podzemlja po riječi Svevišnjega. Bacio si u propast kraljeve i vukao odličnike s odra njihova. Na Sinaju si čuo ukore i sud osvetni na Horebu. Pomazao si kraljeve osvetničke i proroka sebi za nasljednika, podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima. Određen si u prijetnjama budućim da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali, da obratiš srca otačka sinovima i da obnoviš plemena Jakovljeva. Blago onomu koji će te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi ćemo posjedovati život” (Sir 48,1-11).

Razmišljanje

Ima jedna priča koja kaže: Kad su crkveni izaslanici iz Bosne i Hercegovine došli Papi u Rim i od njega samog zatražili da im pomogne pri odabiru sveca koji bi bio zaštitnik njihove zemlje. Papa je rekao da sv. Ilija Prorok bude zaštitnik Bosne i Hercegovine. Upitali su ga zašto, a on je odgovorio: Kakav narod, takav svetac. Sveti je Ilija Prorok, Gromovnik zaštitnik Bosne i Hercegovine. On neka nam bude uzorom u životu i doista nećemo pogriješiti.