Kontakt i osnovni podaci

Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići
Gorica b.b.
88345 Sovići, BiH

ID Broj: 4 2721 0465 0001
Žiro račun Addiko bank Sarajevo:
3060 2300 0000 5439
IBAN: BA 39 3060 2037 7075 3613
SWIFT: HAABBA22

Predsjednik :
Dragan Prlić +387 63 326 286

Tajnik :
Ante Bušić +387 63 192 602

E-mail Bratovštine :
bratovstina.sv.stjepana@gmail.com

E-mail Klape Bratovština :
klapa.bratovstina@gmail.com

Društvene mreže:

 

Webmail