Kontakt i osnovni podaci

Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići
Gorica b.b.
88345 Sovići, BiH

Predsjednik :

  • Dragan Prlić +387 63 326 286

Tajnik :

  • Ante Bušić +387 63 192 602

 

ID Broj: 4272104650001

Žiro račun Addiko bank Sarajevo: 3060 2300 0000 5439
IBAN: BA 39 3060 2037 7075 3613
Kunski Žiro račun: BA 39 3060 0029 7844 0745
Račun u USD: BA 39 3060 0031 0816 4568 
SWIFT: HAABBA22

Žiro račun Raiffeisen bank Sarajevo: 1610 0000 3246 0188
IBAN: BA 39 1610 0000 3246 0188
SWIFT: RZBABA2S

E-mail : 

Društvene mreže:

 

Webmail