Druga korizmena tribina – Vilim Karlović: Preživio sam Vukovar i Ovčaru

“Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe.
Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.”
(Iz 53, 5)

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

poziva vas na

 KORIZMENE TRIBINE 2018.

 

Petak, 2. III. 2018.

U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina hrvatskog branitelja Vilima Karlovića kao svjedočanstvo prema svojoj knjizi Preživio sam Vukovar i Ovčaru. Teme o kojima će autor govoriti su žrtva, molitva i oprost.

 

 

Svi ste dobrodošli!