Korizmena tribina prof. dr. sc. fra Ante Toni Vučkovića

Krist postade poslušan do smrti na križu:
Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime,
Ime nad svakim imenom.

 

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

poziva vas na

 

KORIZMENE TRIBINE 2013.

Petak, 8. III. 2013.
U 20 sati u Staroj kapeli u Gorici bit će tribina na temu:

Način života i vjera

Tribinu će održati poznati duhovni voditelj prof. dr. sc. fra Ante Toni Vučković, dekan KBF-a iz Splita.

Radujemo se Vašemu dolasku!