Molitva na temu Muke Isusove

 Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

 poziva vas na

 KORIZMENE TRIBINE 2013.

 Petak, 22. III. 2013. u 20 sati u Staroj crkvi u Gorici

 Molitva na temu Muke Isusove

Krist postade poslušan do smrti na križu:
Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime,
Ime nad svakim imenom.

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

poziva vas na

KORIZMENE TRIBINE 2013.

Petak, 22. III. 2013. u 20 sati u Staroj crkvi u Gorici

Molitva na temu Muke Isusove

Sudjeluju zbor župe Gorica-Sovići, Frama i klapa Bratovština

 

RADOSNO VAS OČEKUJEMO!