Nedjeljna čitanja – 11. nedjelja kroz godinu

nedjeljna_citanja
18. lipnja 2006.
11. nedjelja kroz godinu


1. čitanje: Ez 17, 22-24

Ovako govori Gospodin Bog: 'S vrha cedra velikoga, s vrška mladih grana njegovih, odlomit au grančicu i posadit' je na gori visokoj, najvišoj. Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi: razgranat će se ona, plodom uroditi.

nedjeljna_citanja18. lipnja 2006.
11. nedjelja kroz godinu


1. čitanje: Ez 17, 22-24

Ovako govori Gospodin Bog: 'S vrha cedra velikoga, s vrška mladih grana njegovih, odlomit au grančicu i posadit' je na gori visokoj, najvišoj. Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi: razgranat će se ona, plodom uroditi. I sve će poljsko drveće znati da ja sam Gospodin koji visoko drvo ponizujem, a nisko uzvisujem; zeleno drvo sušim, a drvu suhu dajem da rodi. Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!'

Pripjevni psalam: 107 (106), 23-26. 28-31

Dobro je slaviti Gospodina

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

Dobro je slaviti Gospodina

K'o palma cvate pravednik
i raste k'o cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjem,
cvatu u dvorima Boga našega.

Dobro je slaviti Gospodina

Rod donose i u starosti,
sočni i puni svješine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Dobro je slaviti Gospodina

2. čitanje: 2 Kor 5, 6-10


Braćo! Uvijek smo puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.

Evanđelje: Mk 4, 26-34

U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu: "Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve."
I govoraše im: "Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske."
Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.