Predstavljanje knjige fra Silvija Grubišića i otvorenje izložbe slika akademske slikarice Ivane Mikulić 27.10.2017.

Matica hrvatska – Ogranak Grude

Bratovština Sv. Stjepana Gorica-Sovići

i Hrvatska franjevačka arheološka zbirka Sv. Stjepana Gorica

pozivaju Vas na

KULTURNA JESEN

I XII. DANI MATICE HRVATSKE U GRUDAMA 2017.

-BOŽIĆU USUSRET-

  

27. listopada 2017. (petak) – u Staroj crkvi u Gorici u 19 sati

Predstavljanje knjige fra Silvija Grubišića: PRIPOVIJEST O BIBLIJI S PUTA PO BIBLIJSKIM ZEMLJAMA (priredio: fra Ante Marić)

Predstavljači: fra Ante Marić, fra Ivan Ševo i Marko Čuljak

*  *  *

Nakon predstavljanja knjige u Galeriji u Staroj kapeli u Gorici Otvorenje izložbe slika akademske slikarice Ivane Mikulić

Sudjeluju: fra Ante Marić i Ivana Mikulić

U glazbenom dijelu programa sudjeluje klapa Bratovština Gorica-Sovići

Voditeljica programa je Zorana Grizelj

  

Radujemo se Vašemu dolasku!

 

 

 

Fra Silvije je rođen 8. travnja 1910. godine u Sovićima . Pučku je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju na Širokom Brijegu. Franjevački habit obukao je 3. kolovoza 1929.  Studij filozofije i teologije završio je Mostaru, gdje je zaređen za svećenika 16. svibnja 1935.  U SAD je došao 8. lipnja 1938.  Po dolasku u Ameriku imenovan je župnim pomoćnikom, a kasnije i župnikom župe sv. Marije u Steeltonu.  Od 1941. do 1949. godine boravio je u Chicagu kao urednik Hrvatskoga katoličkog glasnika i Hrvatskog kalendara te je osnovao fundaciju sv. Ante za naboñne predmete. Nakon toga je djelovao kao župnik u Milwaukeeju (1949.-1950.), gdje je sagradio crkvu, Ambridgeu (1952.-1955.), New Yorku (1965.-1968.), Sault Ste Marie (1969.-1970.) i Sharonu (1981.-1982.). Fra Silvije je osim toga obavljao dužnosti gvardijana franjevačkog samostana u Chicagu u nekoliko navrata, poglavara rezidencije u Gulf Breezeu i prokuratora Kustodije. Iscrpno se bavio i znanstvenim radom. Bio je urednikom “Hrvatskog kalendara” (1955.-1957.) i “Hrvatskoga katoličkog glasnika” (1941.-1948.) te priznati biblijski stručnjak i prevoditelj starozavjetnih biblijskih knjiga. S izvornika je preveo Mojsijevo Petoknjižje, Psalme, Prve proroke, Velike proroke, Poruku prognanika, Dvanaest proroka i Tužaljke, Rutu, Joba, Upute za život, Velepjesmu i Predsjedatelja. Uz to je fra Silvije izdao i dva vrlo značajna djela Pripovijest o Bibliji i Od Domovine do Pradomovine (Chicago, 1979). Njegov prijevod Petoknjižja uvršten je u Bibliju koju je izdala Kršanska sadašnjost iz Zagreba 1977. godine. Fra Silvije je god. 1982. imenovan župnim pomoćnikom u župi Sv. Augustina u West Allisu, gdje je i preminuo 12. svibnja 1985. u 75. godini života. Pokopan je slijedeći dan na groblju Holy Sepulchre.