Rafael Boban

imageRafael Boban, rodio se u Bobanovoj Dragi 23. prosinca 1907.-?), ustaški pukovnik i general Hrvatskih oružanih snaga.

Isprva djelatni časnik u vojsci Kraljevine Jugoslavije. U svibnju 1934. Ante Pavelić imenovao ga je vodnikom. Iduće je godine (1935.) zamjenik zapovjednika satnije na Liparima, potom ga Talijani prebacuju u Kalabriju.

Nakon proglašenja NDH vratio se u domovinu i djelovao u Ustaškoj vojnici. U studenom 1941. promaknut je u čin ustaškog satnika. Potkraj 1942. postaje zapovjednik Crne legije. Na kraju rata imao je čin ustaškog pukovnika i generala Hrvatskih oružanih snaga. U svibnju 1945. povlači se u Austriju, te se kod Bleiburga uspijeva probiti na sigurno.

Postoji više verzija o Bobanovoj životnoj sudbini nakon 1945. Prema jednoj je poginuo 1946. u Podravini u borbi s partizanima, a prema drugoj 1947. kao križar u Hercegovini.

Po Rafaelu Bobanu, IX. bojna Hrvatskih obrambenih snaga je 1991. prozvana IX. bojna “Rafael vitez Boban”.

I. bojna HOS-a iz Livna je također nosila ime “Rafael vitez Boban” ali je ono kasnije promjenjeno u “Ivan vitez Brdar”. Također je i jedna jedinica Hrvatskog vijeća obrane dobila ime po Rafaelu Bobanu, 40. domobranska pukovnija “Ranko Boban” iz Gruda. Bojna je kasnije prerasla u 6. brigadu “Vitez Ranko Boban”. Rafael Boban je dalji rođak Mate Bobana, prvog predsjednika HR Herceg-Bosne. Djed Mate Bobana i otac Rafaela Bobana su bili braća.

“Ulica Viteza Ranka Bobana” naziv je ulice u Grudama koja nosi njegovo ime.