Uputi se tužna mati – pasionska tradicija stare Imote

Bratovština Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići 

poziva vas na 

KORIZMENE TRIBINE 2017.

Nedjelja, 19. III. 2017.

U 20 sati u Staroj crkvi u Gorici:

Uputi se tužna mati – pasionska tradicija stare Imote u izvedbi crkvenog pjevačkog zbora Gospe od Anđela – Imotski; glumaca pasionske igre Muka Gospodina našega Isusa Krista župe Sv. Franje – Imotski; pučkih pivača iz župe Sv. Ilije Proroka Studenci i Bratovštine Sv. Stipana Prvomučenika Gorica-Sovići; kantača iz župa: Sv. Luke – Podbablje (Grubine), Sv Stipana Prvomučenika Gorica-Sovići, Presvetog Trojstva – Slivno, Gospe od Karmela – Zagvozd i Svih Svetih – Zmijavci. Animaciju i odabir su učinili: Anđelko Nikolić i Joško Ćaleta

Radujemo se Vašemu dolasku!