Klecalo sv. Stjepana Prvomučenika na Zavali

thumb_klecalo

Bratovština se bavi i obnovom vjerskih znamenitosti u župi, kao što je skoro zaboravljeno klecalo sv. Stjepana na Zavali. Njega marljive ruke Mladena Bobana i drugih pomagača oteše zaboravu . . .

Bratovština se bavi i obnovom vjerskih znamenitosti u župi, kao što je skoro zaboravljeno klecalo sv. Stjepana na Zavali. Njega marljive ruke Mladena Bobana i drugih pomagača oteše zaboravu u znak zahvalnosti svih onih kojima je na ovom mjestu po zagovoru sv. Stjepana Prvomučenika milostivi Bog vratio vid i hod. O njemu su pričali stari, koji su hodočastili iz dalekoga Duvna sv. Stjepanu. U narodu je živjela predaja da se na tom mjestu, kad bi se ugledala stara crkva sv. Stjepana, poklicalo, te da su tu ljudi ozdravljali od raznih bolesti. Bratovština ga ote zaboravu koji mu je prijetio.

klecalo2

A Zdenko Galić, mladi umjetnik,  zauvijek uklesa rukom u kamenu:
 

A.D. MM.

PUTNIČE POKLEKNI!
SVETOM STIPANU OD IMOTE
HARNE POZDRAVE DADNI!
SLAVA BOGU I SV. STIPANU!
  
Klecalo obnovi Bratovština sv. Stipana

klecalo_ekipa