Raspored misa od 20.4-2.5.2020

 
 
MISNE NAKANE OD 20. TRAVNJA DO 2. SVIBNJA 2020.
PONEDJELJAK, 20. 04. 2020.

Za + Dragicu i Petra Grizelja – Srećko.

Za + Ljubicu Sosu – Stanko.

PONEDJELJAK, 27. 04. 2020.

Za + Franu Misira i ost. pok. – Iva s ob.

UTORAK, 21. 4. 2020.

Za + Ivana i Milu (ž) Jelić i ost. pok. – djeca.

Za + Vojislava, Ivana i Mandu Jasak o ost. pok. – Ivana s dj.

UTORAK, 28. 4. 2020.

Za + Nikolu Bušića Bušu i ost. pok. – ob.

SRIJEDA, 22. 4. 2020.

Za + Franu i Ljubu (ž) Vranješ i ost. pok.- djeca

Za svoje pokojne – Blaža i Zdravka Knezović

SRIJEDA, 29. 4. 2020.

Za + Ružu Jelić i ost. pok. – djeca.

ČETVRTAK, 23. 4. 2020.

Za svoje pokojne – Mladen i Vera Bušić.

ČETVRTAK, 30. 4. 2020.

Za + Srećka Paradžika – Matija s dj.

Za svoje pokojne – Ljiljana i Ivica Vlašić Jakčev.

PETAK, 24. 4. 2020.

Za + Anđu Grizelj.

PETAK, 1. 5. 2020.

Za + Ivana i Ivanu Galić – ob.

Za + Mandu i Janju Bušić – ob. Jurić

SUBOTA, 25. 4. 2020.

Za + Venku i Kristijana Bošnjaka – Dražen

Za + Dražena i Antu Bušića – Boženka

Sovići:

Za + Ivana – Bana Bazinu – Zora s dj.

SUBOTA, 2. 5. 2020.

Za + Milu Vlašić i ost. pok. – ob.

Sovići:

Za + Milu – Miću Vlašića – Mirjana.

3. USKRSNA NEDJELJA

(26. 4. 2020.)

Sv. Misa, pučka,

(8:00 sati, župna crkva,

Bez sudjelovanja naroda)

4. USKRSNA NEDJELJA

(26. 4. 2020.)

Sv. Misa, pučka,

(8:00 sati, župna crkva,

Bez sudjelovanja naroda)