Sedamnaesti međunarodni festival mladih

thumb_festival_mladih_u_meugorju"TVOJA RIJEČ NOZI JE MOJOJ SVJETILJKA I SVJETLO MOJOJ STAZI" (PS 119,105)

("Draga djeco,… svjedočite svojim životom da vjerujete i živite Riječ Božju" – Poruka 25.1.2006.)

Mladifest 17 – Međugorje 2006. 1. do 6. kolovoza 2006.

"TVOJA RIJEČ NOZI JE MOJOJ SVJETILJKA I SVJETLO MOJOJ STAZI" (PS 119,105)

("Draga djeco,… svjedočite svojim životom da vjerujete i živite Riječ Božju" – Poruka 25.1.2006.)

Mladifest 17 – Međugorje 2006. 1. do 6. kolovoza 2006.

festival_mladih_u_meugorju

Sedamnaesti međunarodni festival mladih – Mladifest 17 – održat če se u Međugorju od 1. do 6. kolovoza 2006. Tema susreta je: "Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi" (Ps 119,105) ("Draga djeco,… svjedočite svo­jim životom da vjerujete i živite Riječ Božju" – Poruka 25. 1.2006.)

Tema je u skladu s nazivom 21. svjetskog dana mladih koji se 9. travnja (na Cvjetnicu) održao u lokalnim Crkva­ma.

Iz poruke pape Benedikta XVI. za Svjetski dan mladih 2006.

Apostoli su prihvatili riječ spasenja i prenijeli je svo­jim nasljednicima poput dragocjenog bisera što se čuva u sigurnom spremištu Crkve: bez Crkve ovaj je dragulj u opasnosti da bude izgubljen ili se razbije. Dragi mladi, ljubite Božju riječ i ljubite Crkvu, koja vam omogučuje da pristupite blagu tako velike vrijednosti, pomažući vam da prepoznate njegovo bogatstvo. Ljubite i slijedite Crkvu, koja je od svoga Utemeljitelja primila poslanje da ljudima pokazuje put istinske radosti. Nije lako prepoznati i susresti istinsku radost u svijetu u kojem živimo, u kojem je čovjek, premda misli da je„slobodan", često talac misaonih tokova koji ga navode da se izgubi u greškama i obmanama opoj­nih ideologija. Valja hitno „osloboditi slobodu", rasvijetliti tamu kojom tumara čovječanstvo. Isus je pokazao kako se to može dogoditi: „Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina če vas oslobo­diti" (Iv 8,31-32). Utjelovljena Riječ, Riječ Istine, oslobađa nas i usmjerava našu slobodu prema dobru.

Sveti Jakov upozorava:„Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajuči sami sebe. Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje ro­đeno lice u zrcalu: promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. A koji se ogleda u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen če biti u svom djelovanju svome" (Jak 1,22-25). Tko sluša riječ Božju i trajno usklađuje svoj život prema njoj, postavlja svoje postojanje na čvrsti temelj. „Tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih – kaže Isus – bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni" (Mt 7,24): neće popustiti pred olujama. Izgraditi život na Kristu, pri­hvaćajući s radošću njegovu riječ i živeći njegove pouke: eto mladi trećega tisućljeća, takav mora biti vaš program!

festival_mladih

Žurno je potrebno da se podigne novi naraštaj aposto­la ukorijenjenih u Riječ Kristovu, sposobnih odgovoriti na izazove našega vremena i spremnih da posvuda šire evan­đelje. To od vas traži Gospodin, na to vas poziva Crkva, to svijet – i ne znajući – očekuje od vas! A ako vas Isus poziva, ne bojte se velikodušno mu odgovoriti, posebice kad vam predlaže da ga slijedite u posvećenom životu ili životu sve-ćeništva. Ne bojte se, imajte u njega povjerenja i nećete se razočarati.

Dragi mladi prijatelji, u ozračju stalnog osluškivanja Riječi Božje, zazivajte Duha Svetoga, Duha snage i svjedo­čenja, da biste mogli bez straha naviještati Evanđelje po svem svijetu. Gospa je bila uz apostole kad su iščekivali izljev Duha Svetoga. Neka ona bude naša majka i naša vo­diteljica. Neka nas ona poučava kako primiti Riječ Božju, kako ju u sebi pohranjivati i prebirati u svome srcu (cf. Lk 2,19), kako je i sama činila cijelog života. Neka vas ona ohrabri da biste rekli «da» Gospodinu u poslušnosti vjere. Neka vam pomogne ostati snažni u vjeri, postojani u nadi, ustrajni u ljubavi, uvijek osluškujući Riječ Božju. Ja sam s vama u molitvi i blagoslivljam od sveg srca svakoga od vas.